():

054-7219-709

הזמנת עבודה

ניסיון מעל 20 שנה

מקצועיות ואמינות

סודיות ודיסקרטיות

האתר מאובטח ההזמנה עוברת למייל האישי שלי והסודיות נשמרת

  מוסכם בזאת כי המזמין/ה מר/גב  פרטי הנבדק

  מטרת החקירה  נכון לרגע חתימה זו שולם מקדמה עח

  עבור מה שולמה מקדמה ?

  המשך התשלום יבוצע בסיום תקציב השעות שעבורם שולם במקדמה. המזמין רשאי לעצור את המעקב בכל רגע נתון שירצה ובתנאי ששלח הודעה ווידא ש גיא לוי קיבל את ההודעה באמצעות אישורה או בשיחת טלפון, שכר הטרחה בכל מקרה ישולם מלוא הסכום המינימלי כפי שנקבעו בתנאים בהסכם זה

  מוסכם ומקובל כי תוספות מעקב והוצאות מעבר להסכם זה ואשר יוזמנו ע"י המזמין בטלפון או בהודעות יהיו בתוספת מחיר כפי שסוכם, והודעות אשר ישלחו בין הלקוח חוקר יהיו קבילות וכשרות מבחינה משפטית

  במקרה של מחלוקת בין הלקוח למשרד החקירות או בין משרד החקירות לבין הלקוח, מוסכם כי כל הליך משפטי אם יידרש ידון בבית המשפט בת"א.

  דוחות חקירה וצילום מלאים יועברו ללקוח לאחר גמר התשלום המלא שעליו סוכם, תמונות וקטעי וידאו חלקיים או מלאים מועברים למזמין בזמן פעילותינו ובהתאם לשיקולו של גיא לוי, ואין זה אומר ששולמה התמורה המלאה עבור החקירה. מרגע מסירת חומרי החקירה תהיה באחריותו של הלקוח לתוכנו ולכל חומרי הצילום יודגש כי אין אנו מתחייבים לשמור אצלנו את חומרי החקירה מעבר לחודש ימים

  מובהר שהתשלום אינו מותנה בשום אופן בתוצאות המעקב/החקירה, לפי חוק חוקרים פרטיים, ואיננו אחראים לתוצאותיה, אין אנו אחראים במקרה של גילוי וחשיפת המעקב ע"י הנעקב או אחר, במקרה כזה אנו נפסיק את המעקב במיידי ללא דיחוי והתשלום יהיה כפי שהוסכם בהזמנה זו, וללא תנאי מצד המזמין, אנו מתחייבים לשמור על מידור ודיסקרטיות להגנת הלקוח ולהציג ללקוח את האמת כפי שהיא בעת המעקב/החקירה.

  למען הסר ספק אין אנו אחראים בשום מקרה במישירין או בעקיפין לכל נזק מכל סוג שהו העלול להיגרם בעכבות החקירה או בעכבות גילוי הדוחות/חומרי חקירה/סרטים/תמונות או חשיפתם לגורם כלשהו שלא נעשו על ידינו.

  שכ"ט עבור הגעה לעדות בבית המשפט . בכל הזמנה לדיון שנדרש להגיע ישא הלקוח בחיוב מינימלי של 5 שעות שישולמו מראש טרם יום הדיון, (עבור עד 2 חוקרים) גם במקרה שהגענו לדיון ולא נדרשנו להכנס לתת לעדות . (עבור הפסד וניטרול יום עבודה שלנו)

  תוספות בתשלום : הכנת דוחות חקירה המיועדים לעו"ד, הדפסת הדוחות, הדפסת תמונות, הגעה לחתימה על תצהיר אצל העו"ד

  במקרה של ביצוע חקירה על בסיס תשלום גלובלי אנו מבהירים את הנהלים הנהוגים אצלנו .

  1. סיכום תנאים של החקירה/מעקב יפורטו כאן בהערות

  2. המחיר הגלובלי שסוכם יועבר מראש לפני תחילת העבודה

  3. הלקוח לא יקבל החזר כספי במקרה ויפסיק את העבודה מוקדם ממה שסוכם

  4. במקרים שהלקוח יחבל או יפריע למהלך תקין של החקירה אנו נעצור אותה לאלתר והלקוח לא יקבל החזרים כלשהם

  הנך מתבקש לנהוג באחריות ולהתאפק עד לסיום ומיצוי החקירה
  אחרת זה עלול להפריע לעבודה תקינה .

  בחרו לתוספות עתידיות להשכרת ציוד מאיתנו:
  כל ציוד אשר יושכר מאיתנו יהיה באחריותו הבלעדית
  של הלקוח על כל השלכותיו הפליליות

  וישא באחריות מלאה על שלמותו והחזרתו אלינו,

  כל זמן מעבר לשבוע יחוייב בתוספת 1000 ש"ח עד להחזרתו, אלא אם סוכם אחרת

  נא לבחור אחת מהאפשרויות


  הערות לקוח כלליות ותוספות לסיכומים

  צרפו קובץ

  בשליחת הטופס הינך מאשר את כל האמור בהזמנה זו
  ומביע את הסכמתך להסכם זה

  הינך חתום וערב אישית לתשלום מלא עבור עבודתנו .

  ביצוע המעקב/חקירה :
  מובהר בזאת כי כל המעקב שאנשי משרדנו יבצעו יהיו בהתאם לתקנות התעבורה ואין אנו מתחייבים לבצע עבירות תנועה בשל התנהגות בריונית בכביש של האובייקט, כגון מהירויות, חציות באור אדום, אין כניסה, תמרורי עצור, נסיעה מופרעת בסמטאות ורחובות בעייתיים, וכל נסיעה אחרי האובייקט שיכולה לסכן אותנו או להביא לחשיפת המעקב, החוקרים שלנו יפעלו לפי שיקול דעתם הבלעדיתבהתאם לתוואי השטח או העיר בה אנו עובדים באותה עת , אנו נעשה את המקסימום שניתן על מנת שלא יהיו איבודים של האובייקט הלקוח צריך לסמוך על נסיוניינו הרב ולא יבוא בטענות אל מי מאיתנו . אנו ניידע את הלקוח בזמן אמת לנעשה במעקב.

  ביטולים/דחיית עבודה :
  במידה והלקוח/המזמין החליט מכל סיבה שהיא לבטל/לדחות יום עבודה שנקבע לשעות הבוקר והודעה על כך נמסרה לנו לאחר השעה 22:00 בלילה לפני תחילת הפעילות יחוייב בתשלום מינימלי של 5 שעות . הודעה על דחייה נמסרה לפני 22:00 , הלקוח לא יחוייב על כך

  כל ביטול/דחייה אחר שמועד תחילת הפעילות נקבע לשעות צהריים או ערב הלקוח רשאי להודיע על ביטול או דחייה לפחות בהתראה של 4 שעות לפני תחילת המועד שנקבע לתחילת העבודה ללא תשלום , הודעה לביטול שתמסר לנו ברגע האחרון יחוייב הלקוח ב 5 שעות בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית.

  מעקב צמוד מתחייבים להביא לך תוצאות אמת בזמן הקצר ביותר - צוות מקצוען בזמינות מידית

  למחירון המלא

  שאלות נפוצות

  לטובת מי ההסכם ?

  מה קורה אם החלטת לבטל את המעקב או החקירה ?

  אין התחייבות מצד הלקוח לבצע את החקירה למעט תשלום מינימלי כפי שצוין בהסכם

  הסכם הזמנת עבודה מה זה ?

  הזמנת עבודה נחוצה וטובה לשתי הצדדים ובאה להגן על הלקוח ועל החוקר ובנוי בצורה הוגנת וברורה ורצוי לקרוא אותה במלואה .
  1
  קידום אתרים באינטרנט קידום אתרים באינטרנט

  יש לך חשד אבל אין הוכחה ?

  "מעקב צמוד" יספק לך את התשובות בזמן קצר